Systemy wizualizacji i zarządzania

W tej domenie wspieramy Państwa w utrzymaniu i rozwoju informatyzacji przedsiębiorstwa w aspektach łączenia automatyki z zarządzaniem produkcją i całym przedsiębiorstwem.

Można nas zaprosić gdy potrzeba:

 • Usprawnić / zbudować systemy wizualizacji SCADA, zarządzania produkcją
 • Wykonać sprzęg pomiędzy systemami zarządzania produkcją a systemami zarządzania przesiębiorstwem
 • Dostarczyć specjalizowane rozwiązania informatyczne
 • Dostarczyć urządzenia komputerowe lub teleinformatyczne
 • Nadzorować / zarządzać zasobami teleinformatycznymi i systemami
 • Doradzić w rozwiązaniu problemu

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) - system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego.

Wizualizacja procesów technologicznych

Implementacja aplikacji SCADA, obrazującej procesy technologiczne, okazuje się najtańszym sposobem na prezentację wartości fizycznych z punktów pomiarowych procesu, przy jednoczesnej rejestracji tych wartości. Zbędne stają się kosztowne rejestratory, duże szafy sterownicze z indywidualnymi wskaŸnikami dla każdego pomiaru. Implementacja pojedynczego stanowiska SCADA nie nastręcza wielu problemów, lecz sytuacja zupełnie się zmienia gdy stanowisk jest więcej. Istnieje wielu dostawców systemów SCADA i niestety każdy “rozmawia” innym językiem. Nasza firma jako jedna z niewielu zajmuje się tym problemem. Jesteśmy w stanie w większości przypadków zintegrować systemy SCADA różnych producentów w jeden globalny system informacji procesowych w przedsiębiorstwie.

Systemy zarządzania produkcją

Systemy zarządzania produkcją są jakby kolejnym krokiem na drodze informatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, pierwszy krok to aplikacje SCADA. Zastosowanie zarządzania produkcją zwiększa poziom rejestracji procesów produkcyjnych o:

 • Identyfikację produktu: typ, rodzaj, kod, data wykonania
 • Rejestrację badań laboratoryjnych w kolejnych fragmentach procesu
 • Identyfikację wykonawcy lub prowadzącego proces
 • Identyfikację zlecenia: kto, kiedy, ile, na kiedy
 • Kontrola stanów magazynu surowców po implementacji składników dla danego produktu może wygenerować komunikat o brakach na magazynie surowców zaraz po zatwierdzeniu zlecenia do realizacji
 • Zwiększona kontrola nad sprawnością produkcji, stanem maszyn
 • Pełna identyfikacja każdego elementu instalacji technologicznej, rejestracja konserwacji, przeglądów, usterek, napraw, czasu odstawienia

Tego typu systemy budowane są z zastosowaniem systemów baz danych i modułów aplikacji obsługujących określone zadania. Wdrożenie takiego sytemu to znaczący koszt w przedsiębiorstwie w przypadku kompleksowej realizacji od podstaw po ostatnią “kropkę” w procedurach organizacji przedsiębiorstwa. Zwykle jednak takiej metodyki się nie zaleca. Powodem jest to iż natura jest zmienna i zwykle po krótkim czasie zachodzi konieczność dostosowania systemu do nowych warunków. Najlepszym rozwiązaniem na budowę takiego systemu jest metoda rozwojowa. Na przestrzeni zadanego czasu określa się założenia do zrealizowania, solidnie badane są procedury zarządzania, by na ich podstawie stworzyć fragment systemu i skontrolować jego trafność. Metoda rozwojowa okazuje się mniej kosztownym rozwiązaniem, a system jest lepiej dopracowany. Nasza firma jest w stanie zaoferować budowę, rozbudowę lub utrzymanie systemów zarządzania produkcją.

Zarządzanie przedsiębiorstwem vs. produkcja

Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania produkcją zwykle dążą do przekazywania informacji do systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Nawet najmniejszy system CRM (ang. Customer Relationship Management - zarządzanie relacjami z klientem) może zostać sprzężony z produkcją. Dzięki temu np. klient lub dział handlowy natychmiast może uzyskiwać informacje o stanie realizacji zleceń. Rozwiązania informatyczne w tym zakresie są tworzone indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Poziom skomplikowania zadania jest tu największy i nie każdy system zarządzania przedsiębiorstwem da się zintegrować. Stąd też największy jest tu nakład pracy angażującej specjalistów analityków, a co z tym się wiąże duży koszt, nawet przy wykonywaniu najdrobniejszych prac. Jest to jednak najtańsze z możliwych rozwiązanie umożliwiające pełną integrację. Alternatywna budowa jednego systemu obsługującego wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, łącznie z produkcją, jest bardzo kosztowna i mogą sobie na nią pozwolić tylko wielkie korporacje. Takiego rozwiązania nie jesteśmy w stanie zaoferować. Jesteśmy w stanie zintegrować tylko wybrane systemy. Problematyka ma skomplikowaną naturę i zawsze wymaga dłuższych rozmów i kosztownych konsultacji.

Automatyka i sterowanie

W tej domenie wspieramy Państwa w problemach z automatyką funkcjonującą w niezależnych urządzeniach przemysłowych, jak i dużych liniach produkcyjnych. Projektujemy, wykonujemy i modernizujemy instalacje automatyki i pomiarów. Niestety nie projektujemy i nie wykonujemy maszyn przemysłowych, lecz w ramach współpracy, po dostarczeniu pełnej dokumentacji, prowadzimy serwis dowolnej maszyny w zakresie automatyki.

Można nas zaprosić gdy potrzeba:

 • Wykonać projekt
 • Dostarczyć urządzenia
 • Zmienić / wykonać program sterownika
 • Wykonać instalacje / modernizacje
 • Doradzić w rozwiązaniu problemu

Sterowniki programowalne

Rozwój mikroelektroniki zaowocował bogatą ofertą sterowników programowalnych, dlatego obecnie nawet małe zadania realizowane są na sterownikach. Można spotkać je w wielu maszynach, czasem zaszytych pod postacią paneli operatorskich. Posiadając umiejętności w programowaniu i diagnostyce możemy zaoferować Państwu wsparcie w rozwiązywaniu problemów sterowania. Doradzamy Państwu prezentując pełne spektrum możliwości dzięki znajomość nowych technologii, a wraz z nią nowego sprzętu dostępnego na rynku. Przez to projektujemy układy z łatwością, wiążąc różne technologie w jeden system.

Sterowanie elektryczne

Najbardziej popularnym i najtańszym jest sterowanie elektryczne. Urządzenia wykonawcze i czujniki przekazują sygnały przewodami elektrycznymi. Niekiedy sterowanie odległymi obiektami okazuje się kosztowne ze względu na ilość instalowanego przewodu. Wykorzystując współczesne metody transmisji ten problem znika. Do metod tych można zaliczyć cyfrowe transmimsje zbiorów danych poprzez:

 • Fale radiowe
 • Komutowane przewodowe lub bezprzewodowe łącza modemowe
 • Technologię poczty SMS
 • Technologię telefonii komórkowej GPRS lub UMTS
 • Technologię lokalnej lub globalnej sieci komputerowej Internet

Dzięki dobrej znajomości wymienionych wyżej technologii rozsądnie oferujemy wybór najlepszej z nich biorąc pod uwagę określone uwarunkowania zadania.

Sterowanie pneumatyczne

Sterowanie pneumatyczne zwykle stosowane jest w maszynach wykonujących wiele skomplikowanych ruchów. Niekiedy jednak jest stosowane w obiektach przemysłowych ze względu na bezpieczeństwo w obszarach szczególnie zagrożonych wybuchem. Ze względu na to iż nie konstruujemy maszyn nasz zakres usług w projektowaniu sterowania pneumatycznego jest ograniczony do układów funkcjonujących niezależnie. W zakresie serwisu polegamy na producentach dostarczających komponenty zamienne. Niestety nie prowadzimy remontów czy napraw uszkodzonych komponentów.

Sterowanie hydrauliczne

Sterowanie hydrauliczne stosowane jest wyłącznie w maszynach, a w szczególności w takich gdzie wymagane są duże siły nacisku. Ze względu na to iż nie konstruujemy maszyn nasz zakres usług w projektowaniu sterowania hydraulicznego jest ograniczony do układów funkcjonujących niezależnie. W zakresie serwisu polegamy na producentach dostarczających komponenty zamienne. Niestety nie prowadzimy remontów czy napraw uszkodzonych komponentów.

Aparatura pomiarowa

Nieodłącznymi elementami automatyki przemysłowej są przetworniki pomiarowe. Zamieniają one fizyczną wartość mierzonego medium na sygnał elektryczny lub czasem pneumatyczny. Postęp techniczny w mikroelektronice zaowocował rozwinięciem wielu technologii pomiarowych. Otwarte zostały szerokie horyzonty przetwarzania pomiaru już w przetworniku. Na rynku istnieje duża ilość produktów różnych producentów mierzących tą samą wielkość fizyczną, lecz zwykle każdy producent stosuje własną technikę pomiaru. Nasza znajomość dużej liczby produktów pozwala, w czasie realizacji zadań, dość dokładnie wybrać optymalne rozwiązanie, dostosowane do potrzeb i mieszczące się w warunkach technologicznych.