Handel

Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

Dostarczamy sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny współpracując z największymi dystrybutorami i hurtowniami w kraju. Doradzamy przy wyborze odpowiedniego względem wymagań sprzętu, wykorzystując ponad 21 tysięcy produktów od wszystkich dystrybutorów.
[Zobacz więcej w dziale Łączność]

Systemy informatyczne dla medycyny i przemysłu

Dostarczamy systemy informatyczne dla obsługi Zakładów Opieki Zdrowotnej, prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, oraz stomatologii. W szczególności wykorzystywane przez NFZ do wymiany informacji o realizacji świadczeń.
[Zobacz więcej w dziale Medycyna]

Dostarczamy, będące własnymi produktami, systemy informatyczne dla zarządzania przemysłowymi liniami produkcyjnymi, cyklem produkcyjnym, w powiązaniu z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
[Zobacz więcej w dziale Przemysł]

Aparatura pomiarowa i sterowania dla przemysłu

Dostarczamy aparaturę pomiarową oraz elementy sterowania w systemach i maszynach elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych.
[Zobacz więcej w dziale Przemysł]

Serwis

Serwis i wsparcie techniczne dla dostarczonych rozwiązań

Prowadzimy serwis i wsparcie techniczne dla dostarczonych rozwiązań oraz przejętych do serwisu. Zakres obejmuje:

 • Systemy informatyczne:
  - zarządzanie serwerami baz danych
  - konsolidacja danych, konserwacja i archiwizacja baz danych
  - rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem
  - aktualizacja i wprowadzanie poprawek
 • Sieci komputerowe i telefoniczne:
  - zarządzanie urządzeniami i rekonfigurowanie
  - rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem
 • Naprawy i usprawnienia sprzętu komputerowego
 • Automatyka przemysłowa:
  - maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, obiekty ze sterowaniem
  - sterowanie elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne
  - elementy wykonawcze, czujniki, przetworniki, aparatura pomiarowa
  - programowanie sterowników, paneli operatorskich
 • Naprawy i usprawnienia systemów specjalizowanych:
  - telewizji przemysłowej, obserwacyjnej, CCTV
  - alarmowych, włamaniowych, powiadamiania
  - domofonowych i wideodomofonowych

Serwis specjalizowanej aparatury elektronicznej

Prowadzimy naprawy modułów elektroniki w aparaturze pomiarowej, laboratoryjnej, oraz innej aparaturze elektronicznej o specjalnym przeznaczeniu. Działania serwisowe w tym zakresie są ograniczone w granicach dostępności elementów zamiennych. Nie reprezentujemy serwisu żadnego z producentów jakiejkolwiek aparatury, dlatego w rozbudowanych urządzeniach przy braku dokumentacji naprawa może być niemożliwa lub może wymagać dużego nakładu pracy.