Informatyzacja medycyny

Dedykowane oprogramowanie dla ZOZ i prywatnych praktyk

Dostarczamy rozwiązania informatyczne dla obsługi Zakładów Opieki Zdrowotnej, prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, stomatologii. Oprogramowanie wykorzystywane przez NFZ do wymiany informacji o realizacji świadczeń i rozliczeniach. Utrzymujemy oprogramowanie w dobrej kondycji.

Wsparcie techniczne

Wspieramy rozwiązywanie problemów technicznych z funkcjonowaniem oprogramowania oraz infrastruktury technicznej wykorzystywanej w jego działaniu.

  • Serwis komputerów
  • Naprawy sieci komputerowych i telefonicznych
  • Modernizacje i dostawa nowego sprzętu

Obsługa informatyczna

Prowadzimy bieżącą, stałą obsługę informatyczną we współpracujących z nami ośrodkach, którym gwarantujemy pewną i szybką reakcję na zaistniałe problemy.

Dzięki dużym możliwościom technicznym i doświadczeniu możemy zaoferować:

  • Bieżąca i stała obsługa, nadzór informatyczny nad systemami
  • Naprawy, konsolidacje i konserwacje bazy danych
  • Okresowe archiwizacje danych z przechowywaniem na nośnikach zewnętrznych w bezpiecznych lokalizacjach
  • Aktualizacje oprogramowania
  • Zarządzanie serwerami baz danych
  • Wykonujemy dowolne operacje na zgromadzonych danych w bazie. Operacje których nie potrafi wykonać program producenta, gdyż nie posiada określonej funkcji. Posiadamy możliwość wykonywania masowych zadań na zgromadzonych danych, inaczej niemożliwych do wykonania.